RUBICON

SLNEČNE IHRISKO JN1

Návrh exteriérových detských preliezok v areáli art škôlky v Bratislave nie je len o zábave, ale aj o vzdelávaní. Ide o 7 preliezok, ktoré sú navrhnuté a rozmiestnené tak, že pri pohľade zhora vytvárajú slnečné hodiny. 

Keď si to vysvetlíme úplne zjednodušene, princíp slnečných hodín spočíva v tyči, ktorá je kolmo zapichnutá do zeme a z čísiel nakreslených na zemi, ktoré symbolizujú konkrétne hodiny. Ako teda vieme koľko je hodín? Jednoducho. Na ktoré číslo dopadá tieň z tyče, toľko je hodín.

Jednotlivé preliezky symbolizujú párne hodiny, stavebné kocky medzi nimi nepárne. Nechýba ani číselné označenie, čiže deti hrajúce sa vonku vždy vedia, koľko je hodín a kedy si ich prídu vyzdvihnúť ich rodičia.

NÁZOV

Slnečné ihrisko JN1

LOKALITA

Jantárová _ Bratislava

DRUH PROJEKTU

novostavba

STUPEŇ PROJEKTU

exteriérová štúdia

OBDOBIE

2017

SPOLUPRÁCA

FA STU _ BA

PÁČI SA VÁM NAŠA PRÁCA?

Máte záujem o návrh či dokonca realizáciu? Budeme veľmi radi ak nás kontaktujete, porozprávame sa o vašich predstavách a na základe toho vám vypracujeme NEZÁVÄZNÚ cenovú ponuku.