RUBICON

CENNÍK - ARCHITEKTÚRA


Architektonická štúdia


Výsledkom štúdie je elaborát, ktorý obsahuje pôdorysné riešenie objektu a jeho vizualizácie s okolitým exteriérom. Cena sa môže mierne líšiť podľa náročnosti, napríklad ak ide o rekonštrukciu, a zahŕňa max. dve alternatívne riešenia. Pre pustenie sa do práce na projekte je potrebné geodetické zameranie (výškopis, polohopis) so zakreslením inžinierskych sietí a susedných budov. 

Doba dodania: cca 4 týždne


od 15€ / m²

Projekt pre územné a stavebné povolenie


Projekt pozostáva z projektovej dokumentácie potrebnej pre získanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia zo strany stavebného úradu. Cena obsahuje projekt architektúry a projekty potrebných profesii. Cena neobsahuje výkaz výmer, vybavovanie úradných povolení a inžiniersku činnosť.

Doba dodania: cca 8 týždnov

 

od 25€ / m²

Realizačný projekt


Realizačný projekt obsahuje podrobnú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej je možné vytvoriť rozpočet na stavbu a taktiež ju aj zrealizovať. Pokiaľ máte záujem o interiér od nás, je vhodné robiť realizačný projekt stavby až po projekte interiéru.

Doba dodania: cca 8 týždnov


od 40€ / m²

Cenová ponuka realizácie


Posledným krokom pred objednávkou realizácie je zoznam interiérových prvkov a špecifikácia materiálov, ktorá obsahuje ceny a doby dodania. Cenová ponuka realizácie na kľúč obsahuje aj predbežný harmonogram.


10€ / m²

Realizácia na kľúč


Pri realizácii na kľúč zabezpečíme harmonogram výstavby, výber dodávateľov, koordináciu remeselníkov a odborný dohľad v cene realizácie. Služba obsahuje aj nevyhnutné úpravy projektu počas realizácie. Váš dom budú realizovať naši overení dodávatelia a remeselníci, takže o výsledok sa nemusíte obávať.

dohodou

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?

Máte záujem o návrh či dokonca realizáciu? Budeme veľmi radi ak nás kontaktujete, porozprávame sa o vašich predstavách a na základe toho vám vypracujeme NEZÁVÄZNÚ cenovú ponuku.